O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI “ZAMONAVIY MAKTAB”LARNI TASHKIL ETISH CHORA-TADBIRL


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING  QARORI  “ZAMONAVIY MAKTAB”LARNI TASHKIL ETISH CHORA-TADBIRL

11:44

TAKLIFLARINGIZNI BIZ BILAN BO`LISHING